Altea

Het advocatenkantoor Altea in Brussel - Belgïe


Het advocatenbureau Altea, opgericht in 2012 door de advocaten Michel Kaiser, Céline Verbrouck, Emmanuel Gourdin en Catherine de Bouyalski, alle vier erkend door de Orde van advocaten als specialisten in hun respectieve expertisedomeinen, biedt een kwaliteitsvolle dienstverlening aan op het gebied van publiek-, grondwettelijk, administratief, vreemdelingen-, nationaliteit en familiaal en internationaal privaatrecht.

De vijftiental advocaten die het team van het advocatenkantoor Altea samenstellen, hebben zich natuurlijkerwijs rond hun complementaire expertisedomeinen gegroepeerd, gedreven door een resolute wil om de waarden te delen in samenhang met de beoefende rechtsdomeinen en verenigd rond de verdediging van de mensen- en burgerrechten.

De kwaliteit van de verleende diensten door de advocaten van Altea getuigt van hun beheersing van de administratieve en gerechtelijke procedures, op nationaal en internationaal niveau, en hun bevoegdheid om in de beoefende rechtsdomeinen zeer hoogwaardig juridisch en strategische advies te verlenen.

In haar expertisedomeinen behartigt het advocatenkantoor de belangen van een gemengd cliënteel van particulieren, overheidsinstellingen, verenigingen en bedrijven. Zo onderscheidt Altea zich door een aanbod van professionele diensten geleverd door hooggekwalificeerde medewerkers aan een divers cliënteel en door haar inzet om ervoor te zorgen dat deze diensten toegankelijk blijven.

>> ONZE VISIE OMTRENT HET BEROEP VAN ADVOCAAT

>> ONZE SOCIALE INZET