Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Vreemdelingenzaken


Het is vaak nuttig om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat voor uw contacten met de Belgische Dienst Vreemdelingenzaken.

Soms hoeft er niet meer te worden gedaan dan de te volgen procedure te bepalen, bijvoorbeeld om te weten of een gezinshereniging in het buitenland of in België moet worden aangevraagd. Een vraag die mensen zich vaker stellen is of ze een regularisatie kunnen aanvragen en of dat de moeite loont op basis van hun persoonlijke situatie. Een andere veelvoorkomende vraag is vanaf wanneer een permanente verblijfsvergunning kan worden aangevraagd.

Een advocaat kan u ook helpen om de administratieve praktijken te begrijpen, om na te gaan of uw dossier volledig is (ook wanneer het al is ingediend) enz.

Het is voor dit soort situaties niet altijd nodig om een dossier te openen bij een advocaat. Een eenvoudige raadpleging tegen een eerlijke prijs kan al een goed vertrekpunt bieden om de regels voor uw contact met de Dienst Vreemdelingenzaken te begrijpen en toe te passen.

Een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of de Raad van State vereist de bijstand van een advocaat die gespecialiseerd is in vreemdelingenrecht, maar dat is niet noodzakelijk de meest geschikte oplossing wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken een negatief advies heeft gegeven. Het is belangrijk dat elke situatie afzonderlijke wordt geanalyseerd om de meest bevredigende oplossing te vinden.

Bij het advocatenkantoor Altea gaan we altijd op zoek naar wat het beste is voor de cliënt. De advocaten van Altea gaan te werk volgens de deontologische regels van de Orde van Advocaten van hun balie.

Het kan voor zulke situaties van onschatbare waarde zijn om te kunnen vertrouwen op de onafhankelijkheid, de integriteit en de competentie van een gespecialiseerde advocaat, én het kan u aanzienlijk wat tijd en kosten besparen.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie

Neem contact op met Céline Verbrouck, gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

Vreemdelingenzaken

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70