Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Herkrijging van de Belgische nationaliteit - artikel 24 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit - voorwaarde van wettelijk verblijf in België gedurende 12 maanden


Sommige personen die de Belgische nationaliteit hadden, hebben die in het verleden automatisch of vrijwillig verloren.

Voor de laatste grote wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit in 2012 hebben sommigen een aanvraag tot herkrijging ingediend, vaak op aanmoediging van de Belgische ambassade of diplomatieke post in het buitenland.

Maar tot hun verrassing ontvingen zij een negatief advies van de procureur des Konings, omdat zij geen bewijs konden voorleggen van een wettelijk verblijf in België gedurende 12 maanden en geen verblijfstitel van onbeperkte duur op het Belgische grondgebied.

Velen hebben toen beroep aangetekend bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. Momenteel wordt voor die dossiers een rechtsdag bepaald.

Bij Altea zijn we sterk begaan met specifieke situaties van Belgische burgers die volgens ons door de wet in de steek worden gelaten en aan wie zo een belangrijk deel van hun identiteit en hun banden wordt ontnomen.

Dat zou het geval zijn bij een strikte interpretatie van de huidige tekst van het Wetboek van de Belgische nationaliteit in de rechtspraak. Maar die ligt nog niet vast.

Volgens ons is een letterlijke interpretatie van artikel 24 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit onzinnig en strijdig met de algemene geest van de wet.

Erger nog, ze lijkt ons a priori discriminatie en ongelijke behandeling uit te lokken en het vertrouwensbeginsel voor de mensen te schenden. Daarom zou de rechter bij wie de dossiers aanhangig zijn gemaakt, zeker prejudiciële vragen kunnen stellen bij het Grondwettelijk Hof.

Deze juridisch uiterst complexe situaties verdienen bijzondere aandacht en advies van specialisten.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70

NEWSLETTER