Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Internationale kinderontvoering of -verplaatsing


Met behulp van verschillende nationale en internationale juridische instrumenten kan men pogen grensoverschrijdende kinderontvoering te voorkomen of te beëindigen.

Verschillende landen zijn trouwens gebonden door internationale conventies en werken actief samen met de Belgische autoriteiten in geval van ontvoering.

Echter, niet elke situatie van een (mogelijke) verhuis van één ouder richting een ander land betekent noodzakelijk dat een grensoverschrijdende ontvoering zou plaatsvinden. Dezer tijden zijn verplaatsingen naar het buitenland, bijvoorbeeld voor professionele redenen, veel voorkomend. In geval van scheiding van de ouders, moeten de regels betreffende het omgangsrecht en de onderhoudsbijdragen en studiebijdragen als dusdanig worden aangepast.

Een minnelijk akkoord geniet steeds de voorkeur, maar is het ook nodig om het akkoord te laten bekrachtigen door een rechter en zo ja, door welke rechter? Moet deze procedure worden aangevat in het land van bestemming of in het land dat één van de ouders zal (of heeft) verlaten ?

Bij afwezigheid van akkoord tussen de ouders, welke rechtsmiddelen kunnen worden aangewend, voor welke rechter en binnen welke termijn? Specifieke procedures kunnen worden ingezet afhankelijk van de concrete situatie van de verplaatsing van de kinderen. Ook specifieke attesten kunnen worden afgeleverd. Zo kan bijvoorbeeld een verbod om het grondgebied te verlaten worden bevolen, etc.

De wetten die van toepassing zijn op een internationale gezinssituatie kunnen ook variëren naargelang het op te lossen geschil (ouderlijk gezag, huisvesting van de kinderen, echtscheiding, huwelijksvermogenstelsel, etc.). In sommige gevallen kunnen procedures worden opgesplitst, of integendeel worden gegroepeerd, voor één enkele rechter.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck, gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70