Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Gezinshereniging


Hoe laat ik mijn echtgenoot, ouder of kind naar België komen? Is het makkelijker om een visum te krijgen als ik getrouwd ben in het buitenland? Geldt mijn buitenlands huwelijk ook in België ?

Is het mogelijk om een verblijfsrecht te verkrijgen voor mijn ouders, voor mijn partner waarmee ik niet getrouwd ben, voor een kind onder kefala, voor een minderjarige onder toezicht, voor mijn homoseksuele partner, voor een persoon die financieel afhankelijk is van mij, … ?

Elke persoon heeft in principe het recht op een gezinsleven. Dit recht is echter niet absoluut. De Belgische regelgeving is de laatste jaren strenger geworden hieromtrent. Zo dient men bijvoorbeeld in verschillende gevallen te bewijzen dat zijn bestaansmiddelen stabiel en voldoende zijn.

Er zijn verschillen in regelgeving naargelang de nationaliteit van de persoon die in België verblijft en een familielid wenst over te brengen.

Het recht op familiehereniging is complex en moet worden begrepen in het licht van het internationaal recht, het Europees recht en het nationaal recht.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw familiesituatie. We kunnen u helpen bij het voorbereiden van een visumaanvraag gezinshereniging of een aanvraag voor een verblijfsvergunning in België en verzorgen de opvolging ervan. We kunnen u ook adviseren omtrent de procedures die dienen te worden aangegaan en we kunnen u bijstaan bij elke stap van de gezinsherenigingprocedure.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck, gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70