Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Draagmoederschap


Er bestaat nog geen wettelijk kader voor draagmoederschap in België. Hoewel het op heden slechts het voorwerp uitmaakt van verschillende wetsvoorstellen, wordt het wel degelijk beoefend in de Belgische hospitalen.

Draagmoederschap wordt ook beoefend in verschillende andere landen ter wereld, waaronder ook landen waar het wettelijk is toegestaan.

Toch, gezien het bestaan van deze praktijk - en dus gezien de geboorte van verschillende kinderen uit dit type van medisch begeleide voortplanting - leidt de afwezigheid van een wettelijk kader in België tot blokkerende situaties.

Alvorens zich te verdiepen in zulk project, dient men dus perfect geïnformeerd te zijn omtrent de gevolgen voor de afstamming, de nationaliteit, en de mogelijkheid om de kind naar België te laten komen wanneer de geboorte in het buitenland plaatsvond,…

De situaties zijn gevoelig en uiterst complex. Bij Altea, bouwen we op een sterke en solide ervaring in dit domein, zowel op Belgisch niveau als op internationaal niveau, en hebben we hieromtrent verschillende koppels geadviseerd en begeleid.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck, gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70