Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Werken in België : Beroepskaart voor zelfstandigen


Een buitenlandse ondernemer, die geen onderdaan is van de EU, en wenst te werken in België als zelfstandige, als fysieke persoon of binnen een bestaande onderneming, dient eerst een vergunning te bekomen: Het betreft de beroepskaart.

Er zijn strafsancties voorzien wanneer een zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend zonder in het bezit te zijn van de beroepskaart wanneer deze verplicht is.

Om gemachtigd te worden om te kunnen werken in België als zelfstandige, dient de beroepskaart te worden aangevraagd bij de Belgische ambassade of het consulaat in het land van herkomst of het land van wettelijk verblijf.

In sommige gevallen is het mogelijk om de beroepskaart aan te vragen vanop Belgisch grondgebied, via het ondernemingsloket. (http://economie.fgov.be/nl ).

Het is belangrijk om zorgvuldig het dossier voor de aanvraag van de beroepskaart voor te bereiden, om zo de kansen tot succes te vergroten, en dit in het licht van de criteria (in het bijzonder het economisch nut voor België) die zullen worden geëvalueerd door de administratie. De administratie beschikt zelf over een zekere beoordelingsmarge. Anticiperen op de manier waarop de wettelijke vereisten worden geïnterpreteerd, is van cruciaal belang.

Als de beroepskaart wordt geweigerd, is een beroep mogelijk binnen de 30 dagen. Indien het beroep wordt verworpen, kan men in principe slechts na 2 jaar een nieuwe aanvraag indienen voor hetzelfde project.

Indien de beroepskaart wordt uitgevaardigd, zal dit vaak voor een eerste proeftijd van 2 jaar zijn. De beroepskaart wordt in elk geval afgeleverd voor maximum 5 jaar. Deze termijn kan worden hernieuwd. De kaart vermeldt de beroepsuitoefening waarvoor ze werd verkregen. Wanneer de beroepskaart is verkregen, moeten verschillende andere formaliteiten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Naast de aanvraag voor een beroepskaart, dient – met dezelfde zorg - een verblijfsaanvraag te worden voorbereid en eventueel worden opgevolgd. Er gelden verschillende criteria voor de verblijfsaanvraag.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck, gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70