Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Opvolging van uw gezinsbemiddeling


Gezien de complexiteit en de diversiteit van de procedures bij het regelen van een familiaal conflict, de veelheid aan juridische kwesties die een scheiding met zich meebrengt en de menselijke implicaties ervan, is het zeer belangrijk om nuttig advies te krijgen.

Het zoeken naar minnelijke oplossingen beantwoordt aan de waarden van het advocatenkantoor ALTEA. Zo kunnen de belangen van de partijen en de kinderen beter behartigd worden.

Bij de manieren voor het minnelijk oplossen van conflicten is er één waarbij de rol van de advocaat essentieel kan zijn: de gezinsbemiddeling.

Het bemiddelingsproces is geen kwestie van improvisatie. Het beantwoordt aan strenge regels waaronder de neutraliteit van de bemiddelaar, de vertrouwelijkheid van de bemiddeling, de mogelijke tussenkomst van deskundigen ...

Verschillende advocaten van het kantoor zijn opgeleid in bemiddeling, in het collaboratief recht, in geweldloze communicatie ....

Wij staan u niet alleen bij in het kader van zuiver juridische competenties, maar scholen ons ook voortdurend bij om u de best mogelijke coaching te bieden tijdens uw bemiddeling.

Ons werk als advocaat bestaat er eveneens in u te helpen voor, tijdens en na een bemiddelingsproces.

Vóór :

  • Bij de counseling, de oriëntatie, de uitleg van het proces, de keuze van de bemiddelaar en het opnemen van contact met hem en met de andere partij.
  • Wij kunnen u eveneens sturen en begeleiden naar andere aanvullende benaderingen die combineerbaar zijn met bemiddeling: onderhandelingen, procedures, verzoeningen ...

Tijdens :

  • De advocaat kan u, in voorkomend geval, begeleiden bij de installatievergadering bij de bemiddelaar en tijdens andere bijeenkomsten in de loop van het proces indien dit wenselijk is.
  • Los van een fysieke aanwezigheid tijdens de vergaderingen blijft de advocaat uw referentiepersoon voor het aanreiken van eventuele conflictoplossingen en voor het identificeren van mogelijke knelpunten tijdens de bemiddeling en van de oorzaken daarvan.
  • Terwijl de bemiddeling de gewone uitvoeringsmaatregelen schorst, kan het evenwel soms nodig zijn om bewarende gerechtelijke maatregelen te nemen (bijvoorbeeld een scheidingsverzoek, een alimentatieverzoek ...). Dit is toegestaan en een advocaat kan hiervoor zorgen.
  • Het is ook onze taak het juridisch advies te geven dat een neutrale bemiddelaar u niet kan geven.

Nadien :

  • Bij een succesvolle familiale bemiddeling is het ook vaak onze taak om het verkregen akkoord op te stellen.
  • Wanneer de bemiddeling mislukt, dan kunnen wij u helpen om andere manieren te vinden om het conflict te regelen, onder meer via gerechtelijke weg.

Altea biedt u deskundig advies van advocaten aan, die opgeleid zijn in bemiddelingstechnieken, beredeneerd onderhandelen en andere alternatieve manieren van geschillenbeslechting.

Neem contact op met Céline Verbrouck, gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70