Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Status van Langdurig ingezetene in België


Sinds enkele jaren kan een persoon die het “statuut van langdurige ingezetene” heeft verkregen in een lidstaat van de EU beschikken over faciliteiten om een machtiging te ontvangen om zich te vestigen in een andere lidstaat van de EU, en dus ook in België.

Deze faciliteiten breiden zich ook uit tot personen die een statuut internationale bescherming hebben ontvangen (asiel of subsidiaire bescherming).

Elk migratieproject of wens om te immigreren moet geval per geval worden geanalyseerd, in het licht van het Europees recht, de nationale en internationale rechtspraak en de praktijken van de Belgische administratie.
Er zijn strenge eisen op gebied van voldoende bestaansmiddelen, de leeftijd van de familieleden, etc. Het vrij verkeer van personen en het vestigingsrecht zijn geen absolute rechten, niet voor de langdurige ingezetenen, noch voor de Europeanen en hun families.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck, gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70