Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaat

Advocaat vreemdelingenrecht


Bij advocatenkantoor Altea vindt u gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht die u bijstaan voor al uw vragen rond immigratie naar België. Die vragen kunnen gaan over de toegang, het verblijf, de vestiging of de verwijdering van vreemdelingen, maar ook over de mogelijkheden om de Belgische nationaliteit aan te vragen of te herkrijgen, of over internationaal familierecht (bv. in verband met huwelijk, echtscheiding, adoptie enz.).

We kunnen u ook adviseren of helpen bij specifiekere vragen zoals over het rijbewijs, sociale zekerheid ...

In de subrubrieken op deze pagina vindt u voorbeelden van onderwerpen die het immigratieteam van het advocatenkantoor Altea vaak behandelt. Voor vreemdelingenrecht gaat het vaak om het contact met de Dienst Vreemdelingenzaken, visums, gezinshereniging, huwelijken en wettelijk samenwonen, humanitaire en medische regularisatie, asiel, studies, werkvergunningen, beroepskaarten ...

Vreemdelingenrecht is ontzettend breed. Soms komt een zaak voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, maar afhankelijk van het geval kan dat ook voor de civiele rechtbank, tot op het hoogste nationale en internationale niveau. De materie kan zowel over bestuursrecht als over privaatrecht gaan.

Een goede gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht adviseert niet noodzakelijk om een procedure te starten, want die kan lang en duur zijn. Hij of zij bekijkt wat voor u het beste is en kan ook advies verlenen op één consult. Als u voldoet aan de voorwaarden voor gratis rechtsbijstand, zullen de advocaten van Altea u dat ook laten weten.

Op de website van het advocatenkantoor Altea is veel nuttige informatie over vreemdelingenrecht te vinden, onder meer bij het nieuws dat we publiceren over verschillende onderwerpen in vreemdelingenrecht (gezinshereniging, adoptie, wetgeving, internationale echtscheiding, nationaliteit ...). Via deze link kunt u zich abonneren.

Altea biedt u deskundig juridisch advies, aangepast aan uw situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck, gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

Advocaat vreemdelingenrecht

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70